Adobe Flash Player
Företagets maskot 2001-2012

Arbetsmiljö

 

HSM arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön. Vår materialhiss underlättar arbetet betydligt. I stället för att ta upp ställningsmaterial manuellt placeras materialet i materialhissen och transporteras till önskad höjd. Materialhissen består av byggbara kuggskenor och kan byggas på till en höjd av 30 m.

 

Vår lastbil är utrustad med kran, vilket gör arbetet med att lasta och lossa material mycket lättare. Kranen är även till stor hjälp när det gäller att lyfta material t ex upp på ett tak. Med kranens hjälp kan vi även flytta färdiga ställningar till ett nytt läge, eller lyfta ner en färdigbyggd ställning i t.ex. en cistern.

 

HSM arbetar kontinuerligt med att göra riskanalyser och varje medarbetare har en personlig skyddsutrustning bestående av bl.a. en fallskyddssele.

 

Nyttig information från Arbetsmiljöverket:

 

Broschyr ADI 512 Byggnadsställningar
Bild föreställande: arrow www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_512.pdf

 

Startsida, tema bygg
Bild föreställande: arrow www.av.se/teman/bygg/

 

Förebygg fallolyckor
Bild föreställande: arrow www.av.se/teman/bygg/forebygg/

 

Vem är ansvarig för vad?
Bild föreställande: arrow www.av.se/teman/bygg/ansvar/

 

Arbetsmiljöplan
Bild föreställande: arrow www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/