Hörnqvist Ställningsmontage AB

Byggnadsställningar, Kranlyft & Transporter.

Referensobjekt

Sandöbron – Renovering av bropelare och vägbana

Projektet pågick mellan 2002 och 2004.
Totalt byggdes ställningar på 1100 m bropelare, vilket motsvarar en yta på 40 000 m2. Dessutom monterades 600 m trappor. Ställningar byggdes även på valvbågen under körbanan för montagearbeten.
Beställare: Peab

Väderskydd XL Johannedals industriområde dec 2011

Rullbart väderskydd spännvidd 21 meter, längd 15,5 meter
Beställare: Sunds Entreprenad i Sundsvall AB

Matfors skola – Renovering av fasad

Beställare: Wallins Murteknik

Montage av väggar och takstolar.

Många olika användningsområden för teleportern.

Nedmontering av asfaltverk

Peab’s anläggning söder om Sundsvall. Nedmontering av asfaltverk tillsammans med Havator.
Nedtagning av ett 18 m långt och 11 ton tungt torn.